Kjønnsinkongruens og stemme

Kjønnsinkongruens er når en person opplever at tildelt kjønn ved fødsel ikke samsvarer med kjønnsidentiteten. En del personer opplever derfor at stemmen deres ikke er i samsvar med deres kjønnsidentitet, og de har derfor et ønske om å endre stemmen og talemåten sin. Dette kan oppnås gjennom å lære om og utforske stemmens resonans, stemmeleie, intonasjon, stemmestyrke og artikulasjonsmåte.


Vi tilbyr stemmetrening hos logoped som fokuserer på at hver enkelt person skal oppleve at deres tale, stemme og kommunikasjon skal speile deres identitet, samtidig som man klarer å ivareta en god stemmehygiene.

Lag din egen hjemmeside gratis!