Taleflytvansker

Taleflytvansker er en felles betegnelse for stamming og løpsk tale. Både stamming og løpsk tale innebærer vansker som forstyrrer talens flyt. Begge vanskene kan føre til utfordringer på ulike nivåer i kommunikasjon med andre mennesker.

Stamming

Stamming kjennetegnes ved en eller flere av følgende symptomer:

  • Gjentagelser av småord, stavelser eller språklyder (kan-kan-kan, ka-ka-kan, k-k-kan)
  • Forlengelser (fffffffår)
  • Blokkeringer (der ord/lyd stopper fullstendig opp)

Løpsk tale

Personer med løpsk tale har ofte problemer med å uttrykke seg klart og holde seg til temaet. Løpsk tale gir ofte en tale som preges av hurtig tempo og «ordsprut,» noe som gjør det vanskelig for samtalepartnere å forstå hva det er som formidles. Talen preges ofte av utydelig uttale og utelatelse av lyder og stavelser, noe som også bidrar ytterligere til å redusere forståeligheten i det som sies. Personer med løpsk tale har ofte liten innsikt i egne problemer, da de ikke er klar over hvordan det høres ut når de snakker. 

Les mer om taleflytvansker her.

Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale

Lag din egen hjemmeside gratis!