Om oss

Follo logopedi as har levert logopediske tjenester siden 2016, og er nå i gang med å bygge opp et lite, men faglig sterkt miljø i Follo som er rettet mot både barn og voksne. Vi har fra sommeren 2024 utvidet vår stab og er nå tre tilsatte som jobber med alle aldersgrupper og alle logopedfaglige områder. 


Heidi Hansen 

Logoped MNLL og daglig leder

Etter mange års erfaring fra kommunal administrasjon tok jeg i godt voksen alder utdannelse som grunnskolelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk. Mastergraden i logopedi ble fullført i 2016. Jeg har nesten ti års erfaring som lærer for minoritetsspråklige, før jeg etter hvert startet som privatpraktiserende logoped på full tid. Innenfor det logopediske fagfeltet har jeg jobbet spesielt med afasi, dysfagi, dysartri, oralmotorikk og taleflytvansker hos voksne. 

Av særskilt opplæring/sertifiseringer har jeg: 

- Medlem i ParkinsonNET. Har også gjennomført tverrfaglig opplæring om Parkinson.

- LSVT Loud som er et treningsprogram for personer som av ulike årsaker opplever svekket stemmekraft.

- Oral Placement Therapy (/TalkTools), nivå 1 og 2: En hierarkisk tilnærming for å jobbe med munnmotoriske ferdigheter, som legger fundamentet for spising og taleproduksjon. . 

- Pre-feeding exercises som er et program der man ønsker å utvikle motoriske ferdigheter for trygg ernæring for babyer og småbarn.

- Restart DCM som er en indirekte behandlingsform for barn som stammer.

- Mini-KIDS: En direkte og lekpreget behandlingsform for yngre barn med stamming.

Marit Blørstad Pedersen

Logoped MNLL

Jeg har et årsstudium i psykologi, en bachelorgrad i barnehagelærerutdanning, og mastergrad i logopedi. Mastergraden fullførte jeg våren 2021. Jeg har bred erfaring fra arbeid med barn og unge, og begynte å jobbe som logoped direkte etter fullført logopedstudie. Som logoped har jeg arbeidet med alle de logopediske fagområdene og med alle aldersgrupper, men er særlig interessert i logopedisk oppfølging av barn og unge.

Av særskilt opplæring/sertifiseringer har jeg:

- Oral Placement Therapy (/TalkTools), nivå 1 og 2: En hierarkisk tilnærming for å jobbe med munnmotoriske ferdigheter, som legger fundamentet for spising og taleproduksjon.

- Mini-KIDS: En direkte og lekpreget behandlingsform for yngre barn med stamming.

- Minimale Par som språklydsintervensjon.

- En psykolingvistisk intervensjonsmetode for barn med språklydsvansker (P.O.P.T.).

- Stramt tungebånd: Undersøkelse og konsekvens for tale-spising-soving.

- ACT (Acceptance and Commitment Therapy) - kurs for logopeder.

- Shape Coding: Systemet er et visuelt kodingssystem som fremstiller grammatikk gjennom farger, former, piler og linjer.

Marie Solli

Logoped MNLL

Jeg har en bachelorgrad i spesialpedagogikk og en mastergrad i logopedi. Mastergraden fullførte jeg våren 2024. I tillegg har jeg studert ett år fysioterapi. Jeg begynte å arbeide som logoped rett etter fullført logopedstudie og har erfaring fra arbeid med barn, ungdom og voksne. Som logoped er jeg opptatt av alle de logopediske fagfeltene og liker godt å følge opp både barn og voksne.

Lag din egen hjemmeside gratis!