Om oss

Follo logopedi as har levert logopediske tjenester siden 2016, og er nå i gang med å bygge opp et lite, men faglig sterkt miljø i Follo som er rettet mot både barn og voksne.


Heidi Hansen, Logoped og daglig leder

Etter mange års erfaring fra kommunal administrasjon tok jeg i godt voksen alder utdannelse som grunnskolelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk. Mastergraden i logopedi ble fullført i 2016. Jeg har nesten ti års erfaring som lærer for minoritetsspråklige, før jeg etter hvert startet som privatpraktiserende logoped på full tid. Innenfor det logopediske fagfeltet har jeg jobbet spesielt med afasi, dysfagi, dysartri, oralmotorikk og taleflytvansker hos voksne. 

Av særskilt opplæring/sertifiseringer har jeg:
- Medlem i ParkinsonNET. Har også gjennomført tverrfaglig opplæring om Parkinson.
LSVT Loud som er et treningsprogram for personer som av ulike årsaker opplever svekket stemmekraft.
Oral Placement Therapy/(Talk tools), nivå 1 og 2 som er en hierarkisk tilnærming for å jobbe med munnmotoriske ferdigheter. 

- Pre-feeding exercises som er et program der man ønsker å utvikle motoriske ferdigheter for trygg ernæring for babyer og småbarn.

- Restart DCM som er en indirekte behandlingsform for barn som stammer.

- Minikids som er en direkte behandlingsform for barn som stammer.

Marit Blørstad Pedersen, Logoped

Jeg har en bachelorgrad i barnehagelærerutdanning, og mastergrad i logopedi. Mastergraden fullførte jeg våren 2021. Jeg har bred erfaring fra arbeid med barn og unge, og begynte å jobbe som logoped direkte etter fullført logopedstudie. Som logoped har jeg arbeidet med alle de logopediske fagområdene og med alle aldersgrupper, men er særlig interessert i logopedisk oppfølging av barn og unge.

Av særskilt opplæring/sertifiseringer har jeg:

- Oral Placement Therapy/Talk Tools, nivå 1 og 2: En hierarkisk tilnærming for å jobbe med munnmotoriske ferdigheter, som legger fundamentet for spising og taleproduksjon.

- Mini-KIDS: En direkte og lekpreget behandlingsform for yngre barn med stamming.

Ansatte i Follo logopedi er medlemmer i Norsk Logopedlag
Drevet av Webnode Cookies
Lag din egen hjemmeside gratis!