Stemmevansker

Stemmevansker gjør det vanskelig å bruke stemmen på en naturlig måte. Disse vanskene kan oppstå som følge av sykdom, skade eller feil bruk av stemmen. Ved denne typen vansker oppleves det å kommunisere gjennom tale, som vanskelig eller også til tider nærmest umulig. Stemmevansker deles vanligvis inn i;

  • Funksjonelle - eksempelvis afoni (stemmeløshet) og stemmetretthet
  • Organiske - eksempelvis cyster og polypper
  • Nevrologiske - eksempelvis recurrensparese og spastisk dysfoni

Du kan lese mer om ulike stemmevansker her.

Ansatte i Follo logopedi er medlemmer i Norsk Logopedlag
Drevet av Webnode
Lag din egen hjemmeside gratis!