Stemmevansker

Stemmevansker gjør det vanskelig å bruke stemmen på en naturlig måte. Disse vanskene kan oppstå som følge av sykdom, skade eller feil bruk av stemmen. Ved denne typen vansker oppleves det å kommunisere gjennom tale, som vanskelig eller også til tider nærmest umulig. Stemmevansker deles vanligvis inn i;

  • Funksjonelle - eksempelvis afoni (stemmeløshet) og stemmetretthet
  • Organiske - eksempelvis cyster og polypper
  • Nevrologiske - eksempelvis recurrensparese og spastisk dysfoni

Du kan lese mer om ulike stemmevansker her.

Vi tilbyr også LSVT Loud (Lee Silverman Voice Treatment) til pasienter som er aktuelle for dette. LSVT er et stemmetreningsprogram som er spesielt utviklet for Parkinsonpasienter. For mer info

Lag din egen hjemmeside gratis!