Språk- og talevansker

Språkvansker

Språkvansker brukes når barnet har vansker med å snakke, bli forstått eller selv å forstå språket. Også hvis barnet ikke følger det vanlige mønsteret i språkutviklingen brukes betegnelsen språkvansker.

Språkvansker innebærer vansker med en eller flere av språkets tre komponenter og kategoriseres ofte i tre hovedgrupper:

  • Ekspressive vansker - vansker med å uttrykke seg.
  • Kombinasjon av ekspressive og impressive vansker - vansker med både å uttrykke seg og selv forstå språket.
  • Fonologiske vansker - vansker med å tilegne seg og bruke språklydsystemet som helhet.

Talevansker

Barn kan også ha ulike typer talevansker. Ved talevansker vil språkprosesseringen fungere som forventet, men vanskene vil vise seg gjennom uttalen av lyder eller ord. Talevansker kan deles inn i:

  • Fonetiske vansker/artikulasjonsvansker - vansker med å uttale enkelte språklyder, selv om språklydsystemet forstås og mestres.
  • Motoriske talevansker som kan forklares med anatomiske uregelmessigheter, eksempelvis leppe-, kjeve-, gane-spalte.

Ønsker du å få avklart begrepene? Les mer om språkvansker hos barn og om tale og språkforstyrrelser hos barn.

R-lydsvansker

Vi har relativt ofte henvendelser knyttet til barn som ikke kan si R. Dette er en vanske som ikke gir rett til logopedtimer dekt av Helfo. Vår anbefaling er derfor at det i stedet bør gjøres en henvendelse til PPT i hjemkommunen. Det er mulig å betale privat for logopedtimer, men dette frarådes da det både er dyrt og det også er umulig å si hvor mange timer et barn trenger før de mestrer R-lyden. 

Lag din egen hjemmeside gratis!